کلاسهای آمادگی آزمون نظام مهندسی _ رشته معماری


معرفی دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 – نظارت:

 

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر، در رشته‌های ‌اصلی معماری‌، عمران‌، تاسیسات‌ مکانیکی‌، تاسیسات‌ برقی‌، شهرسازی‌، نقشه‌برداری ‌و ترافیک و یا رشته‌های ‌مرتبط ‌با رشته‌های‌ اصلی‌ می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبات، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند. شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی، مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد. 

 

مدارک و سوابق لازم برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی (ورود به پایه 3) :

1- مدرک تحصیلی مرتبط
2- سابقه کار مرتبط با رشته‌تحصیلی بعد از فارغ‌التحصیلی، دارندگان مدرک لیسانس 3سال، کارشناسی ارشد 2سال و دکتری 1سال (با تأیید 2نفر از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی با سابقه کار بالای 10 سال)
3- عضویت در سازمان نظام مهندسی استان 
4- قبولی در آزمون نظام مهندسی _50 در صد کل نمره آزمون

 


جدول کلاسهای آمادگی آزمون نظام مهندسی _ رشته معماری