رزم آوران


دفتر ماهنامه ورزشی رزم آوران

کارفرما:آقای باقری

طراح:مهندس مجتبی غلامعلی زاده

اجرا:مهندس مجتبی غلامعلی زاده - مهندس علی کشاورز

مکان:رشت-پشت مهدیه

زمان:تابستان 93

پروژه مذکور بر اساس اصرار کارفرما در داشتن فضائی با کمترین دید بصری به بیرون و ایجاد طرحی نو و بدیع طراحی شد.

استفاده از پنجره های باریک و کشیده (جهت شکستن تابش آفتاب غرب) در راستای خطوط منحنی متراکم، که بافت سیالی را به وجود آورده اند و در عین حال دید بصری را از بیرون به داخل بسیار محدود کرده اند، باعث شده است که باوجود تعداد زیاد المان ها، کلیتی واحد و یکپارچه در نما ایجاد شود.

طرح مذکور با همکاری دوست قدیمی و عزیزم آقای مهندس علی کشاورز اجرا شده است.

با تشکر و قدردانی از زحمات ایشان