دکتر ضیا رشتیان   ...
تاریخ انتشار : 25 بهمن 1397

مجتمع تجاری مسکونی بهزاد ...
تاریخ انتشار : 17 آذر 1394

طراحی نمای پروژه ساختمان پزشکان معراج ...
تاریخ انتشار : 17 آذر 1394

تاریخ انتشار : 1 شهریور 1394

تاریخ انتشار : 1 شهریور 1394

تاریخ انتشار : 1 شهریور 1394

    دفتر ماهنامه ورزشی رزم آور کارفرما:آقای باقری طراح:مهندس مجتبی غلامعلی زاده اجرا:مهندس مجتبی غلامعلی زاده - مهندس علی کشاورز مکان:رشت-پشت مهدیه زمان:تابستان 93 پروژه مذکور بر اساس اصرار کارفرما در داشتن فضائی با کمترین دید بصری به بیرون و ایجاد...
تاریخ انتشار : 14 آبان 1394

تاریخ انتشار : 19 تیر 1393