تاریخ انتشار : 5 فروردین 1393

                                                                                                                                                        ...
تاریخ انتشار : 28 اسفند 1392

انجمن علمی معماری گیلان این انجمن علمی توسط جمعی از دانشجویان علاقمند در سال 91 شروع به فعالیت نموده است . اولین دستاورد آن برگزاری مسابقه اسکیس در موزه میراث روستائی بوده است . این مسابقه با حضور تعداد...
تاریخ انتشار : 28 اسفند 1392