عنوان : طراحی سر درب دانشگاه آزاد تبریز  نیازهای طرح : توجه به الگوی ایرانی اسلامی و  عملکرد صحیح سواره و پیاده و شاخص بودن دانشگاه آزاد مکان : تبریز ...
تاریخ انتشار : 18 تیر 1393

عنوان : طراحی محوطه سازی سایت تفریحی مسکونی چمخاله نیازهای طرح : طراحی بر روی سایتی کنار دریا که 2 برج درآن ساخته شده بود بر اساس آن مکان قرارکیری 2 برج...
تاریخ انتشار : 18 تیر 1393

عنوان : طراحی یادمان دکتر حشمت نیازهای طرح : طراحی المانی بر روی قبر دکتر حشمت از یاران میرزا کوچک خان با توجه به الگو های سنتی و بومی  مکان : رشت ( چله خانه ) تاریخ...
تاریخ انتشار : 19 تیر 1393

عنوان : مرکز تجارت صنایع رشت نیازهای طرح : طراحی غرفه های تجاری و نمایشگاهی با فضاهای اداری و سایر فضاهای خدماتی و پارکینگ در زمینی روبروی فرودگاه رشت ( سایت پروژه دارای عرض...
تاریخ انتشار : 19 تیر 1393

عنوان : مرکز تجارت صنایع ایران نیازهای طرح : طراحی فضاهای مسکونی، اداری، تجاری که مرکز تجارت تمامی صنایع ایران باشد . این مسابقه در مقیاس بین‌المللی برگزار گردید . مکان : تهران (پا‌ئین...
تاریخ انتشار : 19 تیر 1393

عنوان : طراحی کوشک جهانی نیازهای طرح : (conceptual) موضوعی مفهومی بر اساس گفتگوی تمدن‌ها مکان : - تاریخ : 83 ...
تاریخ انتشار : 19 تیر 1393

عنوان : طراحی ورودی پالایشگاه مازندران نیازهای طرح : استفاده از تکنولوژی روز و نشان دهنده فعالیت های مجموعه مکان : مازندران تاریخ : 88 ...
تاریخ انتشار : 19 تیر 1393

عنوان : یادمان شهدای ایر باس ( مربوط به سقوط هواپیمایی مسافری ایران توسط ناو آمریکایی در خلیج فارس ) نیاز‌های طرح : المانی جهت نشان دادن حادثه سقوط هواپیما و شهادت سرنشینان آن ...
تاریخ انتشار : 19 تیر 1393