دوره طراحی و اجرای کابینت  سرفصل های دوره: اصول سازمان بندی در طراحی / عرصه بندی و جایگاه آشپزخانه در پلان مسکونی / نور و رنگ در آشپزخانه / بازدید از پروژه مسکونی در حال ساخت / رولوه (برداشت...
تاریخ انتشار : 26 بهمن 1394

مقدمات طراحی 2 در این دوره روشهای طراحی معماری بر اسای ضوابط، قواعد، استاندارد ها، ایده پردازی، تجربه و تحلیل سایت حل پلان، طراحی نما و ... آموزش داده می شود و در طول دوره چندین موضوع طراحی معماری بررسی...
تاریخ انتشار : 28 اسفند 1392

مقدمات طراحی 1 آشنایی با اصول و مبانی ترکیب بندی و مفاهیم مربوط به مبادی سواد بصری، ساخت و ترکیب بندی های انتزاعی و شروع تمرینات ابتدایی طراحی معماری از اهداف این دوره می باشد....
تاریخ انتشار : 19 تیر 1393

این دوره مخصوص آن دسته از دانشچویان و علاقه مندانی است که می خواهند روشهای طراحی معماری داخلی را به صورت آکادمیک فرا گرفته و تجربیات خود را در کارهای عملی پیاده کنند. ...
تاریخ انتشار : 28 اسفند 1392